Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

2. Код за ЄДРПОУ

33691415

3. Місцезнаходження

02002, м.Київ, Євгена Сверстюка,11

4. Міжміський код, телефон та факс

044-3905470 044-3905470

5. Електронна поштова адреса

office@pvbki.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Тимонькiна Бориса Владиславовича, у зв’язку з закiнченням строку на який обиралась Наглядова рада. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. На посадi Голови Наглядової ради перебував з 25.04.2014 р.Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року) припинено повноваження Заступника Голови Наглядової ради Блащука Юрiя Олександровича, у зв’язку з закiнченням строку на який обиралась Наглядова рада. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. На посадi Заступника Голови Наглядової ради перебував з 25.04.2014 р.Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Лихочаса Андрiя Олексiйовича у зв’язку з закiнченням строку на який обиралась Наглядова рада. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. На посадi перебував з 25.04.2014 р.Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Монастирської Свiтлани Миколаївни у зв’язку з закiнченням строку на який обиралась Наглядова рада. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала, на посадi перебувала з 25.04.2014 р. Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Лаграва Гiйома Франсiса Люсьена у зв’язку з закiнченням строку на який обиралась Наглядова рада. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав, на посадi перебував з 25.04.2014 р.Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Глевацького Андрiя Олександровича у зв’язку з закiнченням строку на який обиралась Наглядова рада. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. На посадi перебував з 25.04.2014 р. Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року) Тимонькіна Бориса Владиславовича  обрано Головою Наглядової ради Товариства iз числа членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р., строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав, є представником акцiонера "Фалернус Холдiнгс Лiмiтед". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Член Наглядової ради ПрАТ з квiтня 2014 р.,Член Наглядової ради НС UniCredit з 05.08.2013 р. по 06.06.2014 р., з 2001 р. по липень 2013 р.Голова Правлiння ПАТ "Укрсоцбанк", з серпня 2013 р. по сiчень 2014 р. заступник Голови Наглядової ради "ВЄТЕК".

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року)  Глевацького Андрія Олександровича обрано Членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав, є представником акцiонера ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Член Наглядової ради ПрАТ з квiтня 2014 р., з 2010 р. по 2013 р. начальник управлiння операцiйних ризикiв департаменту роздрiбних, ринкових та операцiйних ризикiв ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", з 2013 р. по 2015 р. директор департаменту роздрiбних, ринкових та операцiйних ризикiв ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", з 2015 р. директор департаменту роздрiбних ризикiв ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року) Лихочаса Андрія Олексійовича обрано Членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав, представник акцiонера "Сонiлта Груп Лiмiтед". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Член Наглядової ради ПрАТ з квiтня 2014 р. З 2005 р. по 2015 р. Голова Правлiння ПАТ "УПБ".

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року) Богданцова Костянтина Миколайовича обрано Членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Є представником акцiонера ПАТ "УкрСиббанк". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. До 2014 р. начальник управлiння правового супроводу дiяльностi банку юридичного департаменту АТ "УкрСиббанк", з 2014 р. - начальник управлiння судової роботи та правового супроводу дiяльностi банку юридичного департаменту АТ "УкрСиббанк" та з 2003 р. працює директором ТОВ "УКРСИБ-ФIНАНС" (сумiсництво).

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №8 вiд 27.04.2017 року) Атанова Артура Антолійовича обрано Членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Є представником акцiонера ПАТ "Укрсоцбанк". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. З 2010 р. по 2014 р. директор департаменту стягнення кредитiв ПАТ "Альфа-Банк", з 2014р. директор з продажiв та дистрибуцiї роздрiбного бiзнесу ПАТ "Альфа-Банк", з 2014 р. по 2016 р. директор центру роздрiбного бiзнесу банку, з 2016 р. директор центру роздрiбного бiзнесу ПАТ "Укрсоцбанк" , Член Правлiння ПАТ "Укрсоцбанк".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Паламарчук А.Б.

Голова Правлыння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

 

28.04.2017, 1902 перегляди.